Ana içeriğe atla

DEVAM EDEN/TAMAMLANAN BAP PROJELERİMİZ

Proje No Proje Proje Türü Proje Başlama Tarihi Tamamlanma Tarihi
064-2021 Yönetsel Güç ve Dijital Liderliğin İç Girişimciliğe Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracılık Rolü Doktora Tez Projesi 11.11.2021 Devam ediyor
063-2021 Ti6Al4V Alaşımının Silisyumlanması ve Silisit Kinetiklerinin İncelenmesi Yüksek Lisans Tez Projesi 11.11.2021 Devam ediyor
062-2021 Kadın Voleybolcuların Algısal Motor Yetenek ve Fiziksel Yeterlilik Yeteneklerinin Voleybol Teknik Becerilerini Yordama Gücü Doktora Tez Projesi 04.10.2021 Devam ediyor
061-2021 Boksörlerde Kuvvet Antrenmanı ile Birlikte Alınan Magnezyumun Vücut Kompozisyonu Sportif Performans Nörotransmitter ve Stres Hormonu Üzerine Etkisi Doktora Tez Projesi 04.10.2021 Devam ediyor
060-2021 Çevrimiçi Hemşirelik Eğitiminde Yaşam Bulguları Ölçme Becerisine Yönelik 3D Animasyon Teknolojisi ile Oyun Tabanlı Simülasyon Uygulamasının Geliştirilmesi Kapsamlı Bilimsel Destek 23.08.2021 Devam ediyor
059-2021 Yara İyileştirici ve Antibakteriyel Özellikte Aloe Vera ve Gümüş Nanopartikül İçeren Yara Örtü Malzemelerinin Hazırlanması ve Uygulanması Kapsamlı Bilimsel Destek 23.08.2021 Devam ediyor
058-2021 Balistik Uygulama için Polimer Matrisli Elyaf Takviyeli Kompozit Malzeme Geliştirilmesi Kapsamlı Bilimsel Destek 23.08.2021 Devam ediyor
057-2021 Kaos Tabanlı Yeni Bir Mekanik Öğütücü Tasarımı ve Performans Analizi Kapsamlı Bilimsel Destek 23.08.2021 Devam ediyor
056-2021 Hareket Eğitiminin (Fiziki Etkinlikler ve Eğitsel Oyunlar) Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Motor Yeterlilik, Sosyal Beceriler ve Ruhsal Uyumları Üzerine Etkisi Kapsamlı Bilimsel Destek 23.08.2021 Devam ediyor
055-2021 İnmeli Hastalar İçin Yeni Bir El Ortezi Geliştirilmesi Kapsamlı Bilimsel Destek 23.08.2021 Devam ediyor
054-2021 Zemin Çivili Şevlerin Deprem Koşulları Altında Davranışının Nümerik Olarak Araştırılması, Güvenlik Sayısı ve Deplasman Belirlenmesi ve Yeni Bir Yazılım Geliştirilmesi Kapsamlı Bilimsel Destek 23.08.2021 Devam ediyor
053-2021 Sporcu Ebeveynlerinin Spora Dahiliyetine Yönelik Bir Eğitim: Kanıta Dayalı Bir Eğitim Programı Geliştirilmesi ve Randomize Kontrolü Bir Çalışma Kapsamlı Bilimsel Destek 23.08.2021 Devam ediyor
052-2021 Aluminyumun Yüzey Özelliklerinin Çoklu Alaşım Esaslı Ni-P-W/r-GO Kompozit Kaplamalar ile Geliştirilmesi Kapsamlı Bilimsel Destek 23.08.2021 Devam ediyor
051-2021 Vakumlu Mikrodalga Kurutucu Sistemi ile Ayva Dilimlerinin Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Kapsamlı Bilimsel Destek 23.08.2021 Devam ediyor
050-2021 Beton Çatlak Tamirinde Polimer Esaslı Malzemelerin Performansının Araştırılması Kapsamlı Bilimsel Destek 23.08.2021 Devam ediyor
049-2021 Yeni Kalkon-üre Bileşiklerinin Sentezi ve Kanser Hücreleri Üzerine Sitotoksik Özelliklerinin İncelenmesi Kapsamlı Bilimsel Destek 23.08.2021 Devam ediyor
048-2021 Biyolojik Sentezle Üretilmiş Nano ZnO Yapıların Katkılandırılarak Yüksek Fotokatalitik Özelliklere Sahip Diyot Üretimi ve Elektro-Optik Karakterizasyonu Kapsamlı Bilimsel Destek 23.08.2021 Devam ediyor
047-2021 Ultrasonik Frezeleme İşleminde Kesme Parametrelerinin Yüzey Kalitesine Etkisi Kapsamlı Bilimsel Destek 23.08.2021 Devam ediyor
046-2021 Uzay Turizmi Stratejik Planlama Yaklaşımı: Risk Analizi Doktora Tez Projesi 23.08.2021 Devam ediyor
045-2021 Atıksu Arıtma Tesisi Havalandırma Sistemi için Nanokabarcık Sistem Uygulamasının Araştırılması Yüksek Lisans Tez Projesi 23.08.2021 Devam ediyor
044-2021 Yeşil Sentez Metodu ile Demir Oksit (Fe2O3) Nanopartikül Sentezi ve Nano-Gübre İçeriği Olarak Süs Bitkilerinin (Çin Püskülü, Duman ve Alev Ağacı) Yetiştirilmesinde Kullanılması Hızlı Destek 14.06.2021 Devam ediyor
043-2021 Etial 160 Alaşımında Master Alaşımı İlavesi ve Katılaşma Zamanının Gözenek Oluşumuna Etkisinin Modellenmesi Hızlı Destek 14.06.2021 Devam ediyor
042-2021 Lityum İyon Pillerde Kullanılan Elektrotların Kalınlık/Performans İlişkilerinin İncelenmesi Hızlı Destek 14.06.2021 Devam ediyor
041-2021 Fındık Tozlayıcı Çeşitlerin Geliştirilmesi Projesi 1. Aşama: Tozlayıcı Çeşit Adaylarının Surveyi ve Çiçek Tozu Kalitelerinin Belirlenmesi Hızlı Destek 14.06.2021 Devam ediyor
040-2021 Sakarya Bölgesinde Yetiştirilen Ayvalarda Kadmiyum Stresinde Polen Çimlenmesi ve Tüp Uzunluğu Üzerine Brassinosteroidin Etkileri Hızlı Destek 14.06.2021 Devam ediyor
039-2021 NVIDIA AGX ile MRI Görüntülerinin Derin Sinir Ağları Kullanılarak Beyin Tümörü Segmentasyonu Hızlı Destek 14.06.2021 Devam ediyor
038-2021 Harici Osilasyonların Mukosiliyer Aktivite Üzerindeki Etkilerinin Modellenmesi ve Kaos Tabanlı Geliştirilmesi Hızlı Destek 14.06.2021 Devam ediyor
037-2021 Metal Oksit Kaplı Aktif Karbonlar ile Sulu Çözeltilerden Boyar Madde Giderimi için Yapay Sinir Ağları Modellenmesinin Uygulanması Hızlı Destek 14.06.2021 Devam ediyor
035-2021 Düşük Hızlı, Küresel Batıcı Uçlara Karşı Hafif, Tabakalı Kompozit Koruyucu Yapı Geliştirilmesi Hızlı Destek 14.06.2021 Devam ediyor
034-2021 COVID-19 Tanısı Almış Hastalara Bakım Veren Hemşirelere Akran Desteği Yöntemi  ile Uygulanan Mesleki ve Psikolojik Güçlendirme Programının Yaşanan Kaygı ve  Tükenmişlik Üzerine Etkisi Hızlı Destek 14.06.2021 Devam ediyor
033-2021 Evirmeyen Alçaltıcı-Yükseltici DA-DA Çevirici için Yeni Bir Hibrit Kontrol Tekniği Tasarımı ve Gerçek Zaman Uygulaması Hızlı Destek 14.06.2021 Devam ediyor
032-2021 Farklı Kısmi Öngerilme Seviyesine Sahip Öngermeli Kirişlerin Yanal Çarpma Davranışlarının İncelenmesi Hızlı Destek 14.06.2021 Devam ediyor
031-2021 Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) Hastalarında Semaphorin Proteinlerinin İncelenmesi Hızlı Destek 14.06.2021 Devam ediyor
030-2021 Çelikhane Cürufun Reaktif Pudra Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması Hızlı Destek 14.06.2021 Devam ediyor
029-2021 Nikel Esaslı Kompozit Kaplamaların Üretimi ve Karekterizasyonu Doktora Tez Projesi 14.06.2021 Devam ediyor
028-2021 Sedanter Kadınlara Uygulanan Dayanıklılık Antrenmanının Yağ Metabolizması Üzerine Etkisi ve Çinko, Bakır, İrisin Hormonu ile İlişkisi Doktora Tez Projesi 22.04.2021 Devam ediyor
027-2021 Sodyum Karbonat Esaslı Nano Kompozit Katı Elektrolitlerin Soğuk Sinterleme ile Üretilmesi Doktora Tez Projesi 22.04.2021 Devam ediyor
025-2020 Ankrajlı Dayanma Yapılarının Sıvılaşma Potansiyeli Olan Zeminlerdeki Dinamik Performansının Flac 2D İle İncelenmesi Doktora Tez Projesi 03.12.2020 Devam ediyor
024-2020 Yığma Duvar Eleman Performansına Polyurea Uygulamasının Etkileri Yüksek Lisans Tez Projesi 03.12.2020 Devam ediyor
023-2020 TM ile Üretilen Ti6Al4V Malzemelerde Toz Tipi ve HIP'in Mikroyapı, Mekanik ve Korozyon Özelliklerine Etkisi Yüksek Lisans Tez Projesi 03.12.2020 Devam ediyor
022-2020 Yapay Zeka Teknikleri ile Geri Dönüşüm Materyallerinin Sınıflandırılması ve Ayrıştırılması Hızlı Destek 02.11.2020 Devam ediyor
019-2020 C.vulgaris Mikroalgi Üzerine Nano-CeO2, ZnO, TiO2 ve Al2O3 'in Ekotoksik ve Lipd Üretimi Etkisinin Belirlenmesi Hızlı Destek 02.11.2020 Devam ediyor
018-2020 İmplant Yüzeylerinin Biyokompozit Kaplamalar ile Geliştirilmesi Hızlı Destek 02.11.2020 Devam ediyor
017-2020 Çevrimiçi ve Çevrimdışı Bilgi Tüketiminin Hasta Memnuniyeti ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Rolü Hızlı Destek 02.11.2020 Devam ediyor
016-2020 Sürtünmeli Sönümleyicilerin Uygun Yerleşim Yerinin Belirlenmesi Kapsamlı Bilimsel Destek 02.11.2020 Devam ediyor
015-2020 Fotodinamik Kanser Terapi İçin Triazol Grubu İçeren Yeni Fotoduyarlaştırıcıların Hazırlanması ve Fotodinamik Aktivite Uygulamaları Kapsamlı Bilimsel Destek 02.11.2020 Devam ediyor
014-2020 Yüksek Sıcaklık Uygulamaları için Süperalaşımlara Alternatif AlCoCrFeNiV Yüksek Entropi Alaşımlarının Geliştirilmesi Kapsamlı Bilimsel Destek 02.11.2020 Devam ediyor
013-2020 İndirgenmiş Grafen Oksit/Tanin/Au@Ag Çekirdek-Kabuk Nanoparçacıkları İçeren Kompozit Hidrojel Üretimi ve Fotodinamik Kanser Tedavisinde Kullanımı Hızlı Destek 02.11.2020 Devam ediyor
012-2020 Sakarya İlinde Yetiştirilen Fındık Çeşitlerinin Klon Seleksiyonu Kapsamlı Bilimsel Destek 02.11.2020 Devam ediyor
011-2020 MCF-7 Hücre Hattına Uygulanan Tamoksifenin Doz Etkisinin İncelenmesinde Yapay Zeka Tabanlı Holografik Mikroskobun Geliştirilmesi Hızlı Destek 02.11.2020 Devam ediyor
010-2020 Otonom Mobil Robotlar için İşbirlikçi Yol Planlaması Hızlı Destek 02.11.2020 Devam ediyor
009-2020 Artı 1 Uygulamalı Eğitim Modelinin Üniversite ve İş Dünyasına Katkılarının araştırılması Kapsamlı Bilimsel Destek 02.11.2020 17.12.2021
008-2020 Yüksek Performanslı Polimer ve Kompozitlerin Tribolojik Performanslarının İncelenmesi ve Karakterizasyonu Doktora Tez Projesi 29.07.2020 Devam ediyor
007-2020 Turizm Pazarlamasına Nörobilimsel Bir Yaklaşım: THY Super Bowl Reklamları Örneği Doktora Tez Projesi 06.07.2020 Devam ediyor
006-2020 Ultrasonik Delik Delme İşlemlerinde Proses Parametrelerinin İşleme Kalitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Doktora Tez Projesi 08.06.2020 Devam ediyor
005-2020 Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi İçerisinde Türk Spor Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi Doktora Tez Projesi 29.04.2020 Devam ediyor
004-2020 FRP donatılarda durabilite Yüksek Lisans Tez Projesi 29.04.2020 20.10.2020
003-2020 Nem Kontrollü Mısır Kurutma Sisteminin Deneysel ve Teorik İncelenmesi Doktora Tez Projesi 29.04.2020 01.10.2021
002-2020 Farklı kompresör ve farklı soğutucu akışkanlar kullanılan otomobil klima sisteminin deneysel analiz çalışması ve verim analizleri Yüksek Lisans Tez Projesi 29.04.2020 17.03.2021
001-2020 Öngermeli Kirişlerin Çarpma Hasarı Sonrası Performansının İncelenmesi Doktora Tez Projesi 29.04.2020 Devam ediyor
2019-105 Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Kullanımına İlişkin Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma Doktora Tez Projesi 02.01.2019 Devam ediyor
2019-104 UHMWPE Kompozit Kalça Protezi Plastik Yuva Malzemesi Üretimi Kapsamlı Bilimsel Araştırma Projesi 02.01.2019 21.04.2020
2019-103 Tİ6A14V Alaşımının yüzeyinin UHWMPE-HAP Kompoziti ile kaplanması ve Karakterizasyonu Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 06.01.2021
2019-102 Psikolojik Süreç Modeli Bağlamında Serbest Zaman Engellerinin Değerlendirilmesi Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 03.01.2020
2019-101 Kaos Ve Yapay Zeka Teknikleri İle Geleneksel Endüstriyel Karıştırıcıların Performanslarının İyileştirilmesi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 Devam ediyor
2019-100 Kaynak Bölgesinin Çoklu Fizik Modeliyle İncelenmesi Ve Yaklaşık Modellerle Karşılaştırılması Doktora Tez Projesi 02.01.2019 Devam ediyor
2019-099 Bir Dizel Motoruna Direkt Su Enjeksiyonun Performans Ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 02.12.2020
2019-098 Ketencik Yağı Metil Esterine Alkol İlavesinin Dizel Motor Performans Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 21.04.2020
2019-097 İklim Değişikliğinin Susurluk Ve Van Gölü Havzalarının Meteorolojik Verilerine Etkisinin Trend Analiz Yöntemleri İle Araştırılması Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 02.12.2020
2019-096 Depolama İşlemleri İçin Labview Tabanlı Bir Robotik Sistemin Geliştirilmesi Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 20.10.2020
2019-095 Yeni Bir Alçaltıcı-Yükseltici Çevirici Tabanlı Tek Fazlı Evirici Tasarımı Ve Prototip Yapımı Eş Finansman Desteği 02.01.2019 20.10.2020
2019-094 Bir Fazlı Evirici İçin Alçaltıcı Çeviri Tabanlı Yeni Bir Evirici Tasarımı ve Gerçeklemesi Kapsamlı Bilimsel Araştırma Projesi 02.01.2019 21.04.2020
2019-093 Güç Trafolarında Erken Uyarılı Arıza Tespiti İçin Mobil Bir Serbest ve Çözünmüş Gaz Analizörü Cihazının Prototip İmalatı Kapsamlı Bilimsel Araştırma Projesi 02.01.2019 21.04.2021
2019-092 Elit Dağ Bisikletçilerinin Müsabaka Ortamının Kas Hasarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 20.06.2019
2019-091 Dayanıklılık Antremanlarının Elit Bisikletçilerde Makro Elementler Üzerine Etkisinin İncelenmesi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 03.07.2020
2019-090 Kano Sporuna Yeni Başlayanlara Uygulanacak 8 Haftalık Denge Antrenmanlarının Kano Denge Performansı Üzerine Etkisi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 20.03.2019
2019-089 Oyun Bağımlılığı İle Mücadelede Bireysel Egzersiz Programının ve Neurofeedback Antremanının Kişilik, Psikolojilk Belirtileri ve Beyin Dalgaları Üzerine Etkisinin İncelenmesi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 20.06.2019
2019-087 Beden Eğitimi Öğretmenleri, Öğrenciler ve Ailelerin Gözüyle Okullarda Uygulanan Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi: Nitel Bir Araştırma Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 02.12.2020
2019-086 Kriz Dönemlerinde Uygulanan Pazarlama Stratejileri ve Kriz Özellikleri Arasında İlişkilerin İncelenmesi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 02.12.2020
2019-085 Arap Turistlerin Satınalma Davranışını Etkileyen Faktörler: Doğu Karadeniz Örneği Doktora Tez Projesi 02.01.2019 Devam ediyor
2019-084 Doğu Karadeniz Yaylarında Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi: Artvin Destinasyonu Örneği Doktora Tez Projesi 02.01.2019 20.10.2020
2019-083 Destinasyon İmajı ve İkonların Destinasyon İmajına Etkilerinin Belirlenmesi: Kapadokya Örneği Doktora Tez Projesi 02.01.2019 21.04.2021
2019-082 Türk Turizm Sektöründe Sendika(sız)laşma Üzerine Bir Araştırma Doktora Tez Projesi 02.01.2019 21.04.2020
2019-081 Otellerde Gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Çalışanların Duygusal Bağlılık ve İş Performansına Etkisi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 20.03.2019
2019-079 Elektrikli Bir Araç İçin 1.5 KW' lık Dıştan Rotorlu Fırçasız Bir Doğru Akım Motorunun Tasarımının, Üretiminin ve Kontrolünün Gerçekleştirilmesi Lisans Tez Projesi 02.01.2019 06.01.2021
2019-078 Biyomedikal Uygulamalarda Kullanılan Mikropompaların Karekteristiğini Etkileyen Elektromekanik Faktörlerin İncelenmesi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 03.01.2020
2019-077 Yüksek Bor Katkılı Nanokompozit NdFeB Magnetlerinin Üretimi ve Karekterizasyonu Doktora Tez Projesi 02.01.2019 Devam ediyor
2019-076 Özel Amaçlı Dıştan Rotorlu bir Fırçasız Doğru Akım Motorunun Tasarımı ve Prototip Üretimi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 20.10.2020
2019-073 Reaktif Pudra Betonundan Üretilen Öngerilmeli Kirişlerin Eğilme Altındaki Davranışının İncelenmesi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 Devam ediyor
2019-072 Farklı Yüzey İşlemleri Uygulanarak Poroz (a+B) Titanyum Alaşımlarının Üretilmesi ve Biyoseramik Kaplama Analizleri Doktora Tez Projesi 02.01.2019 21.04.2020
2019-071 SİC Seramik Takviyeli Fonksiyonel Derecelendirilmiş Alüminyum Matriks Kompozit Üretimi Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 21.04.2020
2019-070 Biyomedikal Ti-16Nb-XMo Alaşımlarının Üretimi ve Karekterizasyonu Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 03.07.2020
2019-069 Beş Hücreli PEM Tipi Yakıt pili Tasarımı, Üretimi ve Deneysel Analizi Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 03.03.2021
2019-068 CTP Kutu Profillerinin Mekanik Özelliklerinin, İçerisine Polimer Beton Doldurularak İyileştirilmesi Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 02.12.2020
2019-067 Termoelektrik Modül ile Atık Isıdan Elektrik Üreten Bir Sistem uygulaması Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 03.07.2020
2019-066 Betonarme Kirişlerin Kesmeye Karşı Bazalt Elyaf Kumaşlar ile Onarım ve Güçlendirilmesi Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 02.12.2020
2019-065 635 nm Lazer Cihazı ile Hayvansal Dokuların Optik Karekterizasyonun Yapılması Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 02.12.2020
2019-064 EMG ve Jiroskop Verileri İle Endüstriyel Robot Kolunun Gerçek Zamanlı Kontrolü Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 20.06.2019
2019-063 Ölü Zamanlı Sistemlerin Denetlenmesi Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 02.12.2020
2019-061 DP800 Çelik Sacların MIG Lehimleme Yöntemi İle Birleştirilebilirliğinin ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi ve Analizi Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 06.01.2021
2019-060 Endüstriyel Amaçlı Robot Kol Tasarımı ve Üretimi Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 02.12.2020
2019-059 Kil Takviyeli Alçak Yoğunluklu Polietilen Kompozit Üretimim ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 02.12.2020
2019-058 Genç Futbolcuların Maç Performanslarının GPS Destekli Sporcu Takip Sistemi ile İncelenmesi Kapsamlı Bilimsel Araştırma Projesi 02.01.2019 03.04.2019
2019-057 Savunma Sanayinde Kullanılmak Üzere Yeni Tip Fonksiyonel Derecelendirilmiş / Çok Katmanlı SİC Takviyeli Alüminyum Matris Kompozit Üretimi Kapsamlı Bilimsel Araştırma Projesi 02.01.2019 21.04.2020
2019-056 Betonarme Elemanlarda Dinamik Davranışın Belirlenmesi Kapsamlı Bilimsel Araştırma Projesi 02.01.2019 20.01.2020
2019-054 Robotların Ters Kinematik Çözümünde Zeki Tabanlı Optimizasyon Algoritmalarının Kullanılması ve FPGA ile Gerçekleştirilmesi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 02.12.2020
2019-051 Değişken Hızlı Rüzgar Türbinlerinin Denetimi Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 03.03.2021
2019-047 Kısıtlı Açılı Dönel Manyeto-Reolijik Sıvılı Damper Tasarımı ve Geometrik Optimizasyonu Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 06.01.2021
2019-045 Farklı Başlangıç Tozlarının Nano Katmanlı Tisic 312 Faz Oluşumuna Etkisinin Araştırılması Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 21.04.2021
2019-040 Eğitebilir Zihinsel Engelli Çocuklara Uygulanan Serbest Zaman Aktivitelerinin Fiziksel Uygunluk ve Motor Gelişimleri Üzerine Etkisi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 20.06.2019
2019-037 Akış Kanal Tasarımının PEM Yakıt Hücresi Performansına Etkisinin İncelenmesi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 06.01.2021
2019-036 Tarihi Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesinde Lifli Kompozitlerin Kullanımı Doktora Tez Projesi 02.01.2019 Devam ediyor
2019-034 Mühendislik Sistemleri İçin Robot Ajanların (Agents), Kontrol ve Koordinasyonu Doktora Tez Projesi 02.01.2019 06.01.2021
2019-026 Tic Esaslı Sermet Kesici Takım Malzemesinin Elektrik Akımı Destekli Sinterleme Yöntemiyle Üretebilirliği Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 06.01.2021
2019-021 Dahili Egzos Gaz Resirkülasyonu (EGR) Uygulamasının, Kısmi Homojen Dolgulu Sıkıştırma İle Ateşlemeli Bir Motorun Performansına Etkileri Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 31.07.2019
2019-018 Elektrik Akımı Destekli Sinterleme Yöntemi İle Süper Alaşım Üretimi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 06.01.2021
2019-017 Östenitik Paslanmaz Çeliklerin Kaynak Kabiliyeti ve Mekanik Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 02.12.2020
2019-013 İçmesuyu Şebekelerindeki Fiziksel Kayıpları Önlemeye Yönelik Matematiksel Bir Modelin Geliştirilmesi ve Diyarbakır Örneği Doktora Tez Projesi 02.01.2019 03.01.2020
2019-012 Videografi Yöntemi İle Teniste Kinematik Analizi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 21.04.2021
2019-011 Küçük Mobil Araçlarda Kullanılan Fiber Takviyeli Polimer Dolgulu Metal Şasi Profili Tasarımı ve Geliştirilmesi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 21.04.2021
2019-009 Otomobil İklimlendirme Sisteminde Farklı Soğutucu Akışkanların Kullanılmasının Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 20.06.2019
2019-008 Sinterlenmiş Bronz Yataklarda Polimer Kullanımının Tribolojik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi Doktora Tez Projesi 02.01.2019 03.03.2021
2019-003 Gazaltı özlü-tel yöntemiyle çift fazlı çeliklerin birleştirilmesi mikroyapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 02.12.2020
2019-001 SiAlON seramik üretimi ve mekanik özelliklerinin incelenmesi Yüksek Lisans Tez Projesi 02.01.2019 20.06.2019

 

DEVAM EDEN/TAMAMLANAN BAP PROJELERİMİZİN GÜNCEL DURUMU

  Devam eden Tamamlanan Toplam
TÜM ZAMANLAR 65 102 167
Kapsamlı bilimsel araştırma projesi 19 8 27
Hızlı destek 23 1 24
Doktora tez projesi 19 33 52
Yüksek lisans tez projesi 4 54 58
Diğer   6 6

 

  Devam eden Tamamlanan Toplam
2019 VE ÖNCESİ PROJELERİ 7 98 105
Kapsamlı bilimsel araştırma projesi   7 7
Hızlı destek   1 1
Doktora tez projesi 7 32 39
Yüksek lisans tez projesi   52 52
Diğer   6 6

 

  Devam eden Tamamlanan Toplam
2020 YILI PROJELERİ Toplam 22 4 26
Kapsamlı bilimsel araştırma projesi 5 1 6
Hızlı destek 8   8
Doktora tez projesi 6 1 7
Yüksek lisans tez projesi 3 2 5

 

  Devam eden Tamamlanan Toplam
2021 YILI PROJELERİ Toplam 36   36
Kapsamlı bilimsel araştırma projesi 14   14
Hızlı destek 15   15
Doktora tez projesi 6   6
Yüksek lisans tez projesi 1   1

 

YILLARA GÖRE PROJELER İÇİN AYRILAN TOPLAM KAYNAK

  2019 ve öncesi* 2020 2021
Projeler için ayrılan bütçe 406.000 TL* 859.459 TL 1.062.531 TL
Desteklenen yeni proje sayısı 105* 26 36

 

TÜRLERİNE GÖRE DESTEKLENEN PROJELER

  2019 ve öncesi* 2020 2021
Kapsamlı bilimsel destek projesi 7 6 14
Hızlı destek 1 8 15
Doktora tez projesi 39 7 6
Yüksek lisans tez projesi 52 5 1
Diğer 6    

 

FAKÜLTE/BÖLÜMLERE GÖRE DESTEKLENEN PROJELER

  2019 ve öncesi* 2020 2021
Arifiye MYO 1 1  
Ferizli MYO     1
Hendek MYO 1    
Karasu MYO 2    
Pamukova MYO     3
Sağlık Bilimleri Fakültesi     5
Sakarya MYO 3 1  
Spor Bilimleri Fakültesi 11 2 5
Teknoloji Fakültesi 79 20 18
Turizm Fakültesi 8 1 1
Ziraat Fakültesi   1 3

 

* 2018 yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 'nin kurulması ile birlikte önceden devam etmekte olan 105 proje üniversitemize bütçeleri ile birlikte devredilmiştir.

 

DIŞ KAYNAKLI PROJELER

DESTEKLEYEN KURUM PROJE TÜRÜ PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
DOGU MARMARA KALKINMA AJANSI Fizibilite Desteği Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Arastırma ve Uygulama Merkezi Fizibilitesi Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Bahadır DEMİR
TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Kaynağından Musluğa: Tek Sağlık Yaklaşımı İle Su Temin Zincirinde Mikrobiyal Topluluk Kompozisyonu ve Antimikrobiyal Direnç Potansiyelinin Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Nursel KIRATLI YILMAZÇOBAN
TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Sitoplazmik Erkek Kısır Mısır Hatlarının İleri Islah Teknikleri İle Geliştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Rahime CENGİZ
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı Dünya Okulumuzda Doç. Dr. Asena BOZTAŞ
TÜBİTAK 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Vakumlu Mikrodalga Kurutucu Sistemi ile Kayısının Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Hamza BOZKIR
TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Osmanlı İmparatorluğundaki Reform ve Kurumsal Değişim Çabalarının İstanbul ve Avrupa Borsalarında İşlem Gören Osmanlı Tahvil Fiyatları Üzerine Etkileri Dr. Öğr. Üyesi Elmas YALDIZ HANEDAR
AB Joint Operational Programme Black Sea Basin Let's Cycle at the Black Sea/LetsCYCLE Dr. Öğr. Üyesi Barış BORU
TÜBİTAK 1002 - Hızlı destek Programı Ticari Tip Soğutma Sistemlerinin Görüntü İşleme Tekniği Kullanılarak Performanslarının İncelenmesi ve Akışkan Kaçaklarının Tespiti Prof. Dr. Yusuf Çay
AB KA2 Projesi - 205 - Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Observation of Tennis Education and Organisation Models of Leading European Tennis Nations for Youth; Reporting Key Elements, Priorities, Differences and Similarities Between Them and Updating Turkish Tennis Education Manual Accordingly Prof. Dr. Ertuğrul Gelen
DOGU MARMARA KALKINMA AJANSI Imalat Sanayiine Yönelik Egitimin Gelistirilmesi Mali Destek Programı Arifiye Meslek Yüksekokulu'nda Motor Testi ve Simülasyonu Laboratuvarı Kurulması Projesi Öğr. Gör. Samet Çelebi
DOGU MARMARA KALKINMA AJANSI Imalat Sanayiine Yönelik Egitimin Gelistirilmesi Mali Destek Programı TR42 Bölgesi Tekstil Sektörüne Yönelik Nitelikli Is Gücünün Yetistirilmesi Öğr. Gör. Pınar Çınar
TÜBİTAK 1505 - Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı Hibrit ve Elektrik Tahrikli Gemiler için 550 KVA Şebeke Eviricisinin Tasarımı ve Üretimi Doç. Dr. Murat Karabacak
TÜBİTAK 2244 - Sanayi Doktora Programı Elektromekanik Kontakların ve Fleksibl Bakır Örgülerin Bakır Parçalara Birleştirilmesinde Uygun Kaynak Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Proses Otomasyonu Prof. Dr. Zafer TATLI 
TÜBİTAK 2244 - Sanayi Doktora Programı Otonom Depolama ve Lojistik Yönetim Sisteminin Tasarım, Geliştirme ve Gerçeklenmesi Doç. Dr. Fatih Çalışkan
TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı Asansör Tahrik Sistemleri İçin Dıştan Rotorlu Sürekli Mıknatıslı Bir Senkron Motorun Tasarımı ve Prototip Üretimi Arş. Gör. Mücahit Soyaslan
TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı Güncel Deprem Yönetmelikleri Gereksinimlerini Sağlamayan Betonarme Perdelerin Davranışının İncelenmesi Prof Dr. Naci Çağlar
TÜBİTAK 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Fotodinamik Terapi Uygulamaları İçin Konum ve Optik Doz Kontrollü Led Sisteminin Geliştirilerek Kolon Kanseri Hücre Kültürü Çalışmaları ile Test Edilmesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zahid Yıldız
TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Lityum Kükürt Esaslı Piller için Nanodolgu Takviyeli Hibrit Kompozit Membranların Geliştirilmesi ve Uygulaması Dr. Hilal KÖSE (GÜNSEL)
TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı Yeni Bir Alçaltıcı-Yükseltici Çevirici Tabanlı Tek Fazlı Evirici Tasarımı ve Prototip Yapımı Doç. Dr. Faruk Yalçın
TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Mikrobilgisayar Tabanlı Özgün Bir Rastgele Sayı Üretici Tasarımı ve Gerçeklemesi Dr. Akif Akgül
TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Eğik Olarak Çatlamış Betonarme Yüksek Kirişlerin Kullanılabilirlik Davranışının Deneysel ve Analitik Olarak İncelenmesi Prof Dr. Naci Çağlar
YÖK Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Ti-Nb Esaslı Biyo-Medikal alaşımların Üretimi ve Biyotribolojik Performansının İncelenmesi Prof. Dr. Fehim FINDIK
TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Doğrusal Olmayan Sitemlerin Frekans Boyutunda Modellenmesi ve Analizi için Yeni Bir Hesaplama Algoritması Tasarımı ve Uygulaması Doç. Dr. Sezgin Kaçar
TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Çok Işınlama Modlu Fotodinamik Terapi Lazer Sisteminin Geliştirilmesi Dr. Hyun Soo Lim
SANTEZ SANTEZ Ağır Askeri Araçlarda Kullanılan Fırçasız 3 Fazlı Yağ Soğutmalı 800 Amper Alternatör Rotunun Tersine Mühendislik Yöntemleri Kullanılarak Bilgi Kazanımının Sağlanması ve Prototip İmalatının Yapılması Doç. Dr. Metin Varan
AB KA2 Projesi - 202 - Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar E-Learning Platform for Medical Informatics to Improve Vocational and ICT Practice Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık
TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı Akış Kanal Tasarımının PEM Yakıt Hücresi Performansına Etkisinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAHRAMAN
TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Değişken Hızlı Rüzgâr Türbinlerinin Rüzgâr Sensörsüz Maksimum Güç İzleme Tabanlı Doğrusal Olmayan ve Tam Uyarlamalı Denetimi Doç. Dr. Murat Karabacak
TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı El Kaslarının Rehabilitasyonu İçin Aktif, Dinamik ve Taşınabilir Bir Cihaz Tasarımı Prof. Dr. Osman Eldoğan
TÜBİTAK 1001 -  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Düşük Sıcaklıklarda Sinterlenebilen β-SiAlON Seramiklerinin Üretimi Prof. Dr. Zafer TATLI 
TÜBİTAK 1002 - Hızlı destek Manyeto Reolojik Damper Optimizasyonu Ve Dinamik Model Parametrelerinin Tayini Dr. Öğr. Üyesi İsmail Şahin
AB Leonardo da Vinci Mobilite      Malzeme üretimi ve denetim süreçlerinde son gelişmeler Prof. Dr. Fehim FINDIK
TÜBİTAK 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı  Kompozit Malzemelerin Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi ve Simülasyonu Prof. Dr. Adem DEMİR
TÜBİTAK 1001 -  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Sera tasarımında pultruzyon metoduyla üretilen cam fiber takviyeli plastiklerin kullanılması Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık