Ana içeriğe atla

BAP SATINALMA PROSESİ

(İlgili Belgeler sayfanın en altındadır.)

SATINALMA TALEBİ İÇİN BAP BİRİMİNE BAŞVURU VE SONRAKİ İŞLEMLER

 

ÖNEMLİ: SATINALMA SÜRECİNİN HER AŞAMASINDA MUTLAKA BAP BİRİMİ İLE İRTİBATTA OLUNUZ. SATINALMA İŞLEMLERİNİ KENDİNİZ YAPMAYINIZ. SATINALMA YAPMADAN ÖNCE MUTLAKA BAP BİRİMİ İLE İRTİBAT KURUNUZ.

 

A. BAŞVURU

1. BAP Birimi ile iletişime geçiniz.

2. En az 3 adet ıslak imzalı kaşeli Teklif Mektubunu firmalardan alınız: TEKLİF FORMATI SAYFANIN ALTINDADIR VE TEKLİFLER BU FORMATTA OLMALIDIR. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adına alınmış teklif (Malzeme veya hizmetin tek bir kaynaktan temin edilmesi durumunda tek teklif ve Tek Kaynaktan Temin Formu ile birlikte başvuru yapılır. Tek kaynaktan teslim formu için BAP birimi ile iletişime geçiniz. Ayrıca noter onaylı tek yetkililik belgesi de eklenmelidir.) Tekliflerle ilgili detaylı açıklamalar aşağıdaki 'Teklif Mektubu Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar' dosyasında mevcuttur.

3. Yalnızca tez projeleri için öğrencinin Güncel Tarihli Öğrenci Durum Belgesini alınız. (Son 1 ay geçerlidir. E- Devletten alınabilir)

4. Gerek duyulduğu takdirde Teknik Şartname alınız. (Teklif veren firma/kişiler için her sayfası kaşeli imzalı şekilde vermeli.)

5. BAP OTOMASYONU üzerinden satınalma başvurunuzu yapınız: Başvuru esnasında tekliflerin ve diğer belgelerin taranmış hallerini BAP OTOMASYONU 'na yükleyiniz. (https://bap.subu.edu.tr) (2021 VE DAHA ÖNCEKİ YILLARA AİT PROJELERDE BAŞVURUNUZU OTOMASYONDAN YAPMAYINIZ. HARCAMA TALEP DİLEKÇESİ VE MAL VE HİZMET ALIM DİLEKÇESİ İLE BİRLİKTE BAŞVURUNUZU ELDEN YAPINIZ. İLGİLİ DİLEKÇELERİN LİNKİ SAYFANIN AŞAĞISINDADIR.)

6. Teklif mektupları ve diğer belgelerin ıslak imzalı orijinallerini BAP Birimine teslim ediniz.

 

B. HARCAMA TALEPLERİNİN İNCELENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI

Ön incelemesi yapılan, Ekleri ve bilgileri eksiksiz gelen Harcama Talebi BAP OTOMASYONU üzerinden kayda alınır.

Projenin kullanılabilir ödeneği kontrol edilir.

Proje önerisi sunarken veya bütçe kalemleri arası değişiklik yapılmış ise yenilenen bütçe kalemleri kontrol edilir. Talep edilen bütçe kalemleri ve miktarları ile uyumlu olmalıdır.

Proje süresi kontrol edilir.

Ara raporları kontrol edilir.

Kontrol aşaması sonrası eksiklik tespit edilen harcamalar için proje yürütücüsüne bilgilendirme yapılır. Proje bütçesi yetersiz, gelişme raporları zamanında gelmemiş veya proje süresi bitmiş ise harcama talebi onayı gerçekleştirilmeden harcama talebi işlemi iptal edilir ve yürütücüye bildirilir.

Harcama talebi kontrolü,  BAP Birim Sorumluları tarafından yapılarak imza ile Koordinatörün Onayına sunulur.

 

C. ONAYLANAN SATIN ALMANIN TAMAMLANMASI

Satın alınmasına karar verilen firmadan ürün veya hizmetlerin teslimi gerçekleştirilir.

Satın alınan ürün veya hizmetler kontrol edilir ve uygun oldukları onaylanır.

Firmadan fatura alınır ve firmaya ödeme çıkarılır. (FİRMA FATURA KESMEDEN ÖNCE MUTLAKA BAP BİRİMİ İLE İRTİBATTA OLUNUZ)