Ana içeriğe atla

KAPSAMLI BİLİMSEL DESTEK BAŞVURULARI TAMAMLANMIŞTIR.

İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

 

BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

2022 yılında Kapsamlı Bilimsel Destek Projeleri için son başvuru tarihi 2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 17:00 'ye kadardır. Proje başvurularınızı https://bap.subu.edu.tr adresindeki BAP Otomasyonu üzerinden yapabilirsiniz.

Projelerin Değerlendirilmesi

BAP Koordinatörlüğüne sunulan proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme aşamasında şartları sağlayan proje önerileri, Koordinatör tarafından alanı ile ilgili komisyon üyesine sevk edilir. Komisyon üyesi sunulan projeyi gerekli gördüğü takdirde hakemlerin veya konuyla ilgili uzmanların görüşüne gönderebilir. Ardından proje başvurusu komisyon değerlendirmesine sunulur. Komisyon proje içeriğinde değişiklik yapabilir. Değerlendirmeye alınan proje önerileri, kabul veya ret edilir.

Komisyon, proje ekibinin önceki projelerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları ve bilimsel yayınları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Komisyon değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında, gerekli görürse konuyla ilgili uzmanlardan yardım isteyebilir. Komisyon, gerekli gördüğü hallerde tüm projeler için proje ekibinden izleyicilere de açık olabilecek sözlü sunumda bulunmalarını isteyebilir.

Projeler, komisyon tarafından karar verilmesi ve bu kararın BAP Komisyon Başkanı tarafından onaylanması ile kabul edilir.

 

C. KAPSAMLI BİLİMSEL DESTEK PROJELERİ

C.1. Program Esasları

1. 2022 yılında Kapsamlı Bilimsel Destek projelerine verilecek destek miktarı ve proje süresi üst sınırları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Projelerin bütçe ve süresi aşağıda belirtilen miktarları aşmamalıdır. Kapsamlı bilimsel destek projelerinde yalnızca sarf malzemesi, yazılım-demirbaş-yedek parça-makine-techizat (KDV dahil 25,000 TL ve altında olan demirbaş), hizmet alımı ve bursiyer kalemlerinde bütçe harcamaları kabul edilecektir. Bursiyer harcamaları projenin toplam bütçesinin %30’unu aşamaz (En fazla 18,000 TL).

 

Kapsamlı Bilimsel Destek Projesi

Toplam proje süresi (en fazla)

36 ay

Toplam proje bütçesi (en fazla)

60.000 TL (KDV DAHİL)

 

2. Projelere verilecek toplam destek miktarı BAP bütçesi ile sınırlıdır.

3. Daha önce aynı konuda SUBÜ BAPK’dan destek alınmamış olması gerekir.

4. Kapsamlı Bilimsel Destek Projeleri için son başvuru tarihi 2 Mart 2022 tarihi mesai bitimine kadardır.

5. Kapsamlı Bilimsel Destek projelerinde 12 ayda bir ara rapor istenmektedir. Ayrıca sonuç raporu da istenmektedir.

6. Kabul edilen projelerde yürütücülerin, başlangıç tarihinden itibaren ilk 12 ay içinde en az bir kez harcama yapmaları beklenmektedir. Proje başlangıç tarihinden itibaren ilk 12 ay içinde harcama yapılmayan projeler iptal edilir.

7. Kapsamlı bilimsel destek projelerinde yayın şartı bulunmaktadır. 2022 yılı projelerinde yayın şartı olarak Kapsamlı Bilimsel Destek Projeleri ‘nin sonuçlarının proje tamamlandıktan sonra en geç 2 (iki) yıl içinde, Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), Emerging Science Citation Index (ESCI) indeksleri kapsamında veya TR Dizinde yer alan dergilerde yayınlanması beklenmektedir. Ayrıca 2022 yılında desteklenecek kapsamlı bilimsel destek projelerinden yayın olarak sağlık ve fen bilimlerinde SCI, spor ve sosyal bilimlerde SCI, SSCI veya ESCI dergilerde yayınlandığı takdirde ilave olarak 7500 TL BAP bütçesi proje yürütücüsüne tanımlanacaktır. En fazla 3 yayın için ek bütçe verilecektir. Yayın teşvikte kullanılacak yayınlar sadece bir kez kullanılabilir.

8. Kapsamlı bilimsel destek projelerine yayın teşviği kapsamında 2021 yılı projelerinden gelen yayınlar için ek bütçe başvuru aşamasında talep edilebilir.

9. Kapsamlı bilimsel destek projeleri için ek bütçe verilebilir.

10. Proje yürütücüsü doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personeli olmalıdır. Bir yürütücü, aynı anda en fazla 1 (bir) Kapsamlı Bilimsel Destek Projesi yürütücülüğü yapabilir. Proje yürütücüsü kendi projeleri haricinde başka projelerde de en fazla 2 (iki) projede araştırmacı olarak görev alabilir.

11. Süresi bitmesine rağmen sonuçlandırılmamış projesi bulunan, diğer projelerden yerine getirilmemiş ara rapor veya yayın koşulu yükümlülüğü bulunan proje yürütücüleri, ilgili yükümlülüklerini başarıyla sonuçlandırmadan Kapsamlı Bilimsel Destek projesine başvuramaz. BAP Komisyonu tarafından yaptırım uygulanan araştırmacılar ise yaptırım süresi dolmadan herhangi bir türde yeni  proje başvurusu yapamaz ve yeni projelerde araştırmacı olarak görev alamaz.

12. Projelerde araştırmacı çalıştırılabilir. Araştırmacıların üniversitelerde, kamu kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda çalışıyor olmaları ve en az 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlamış olmaları beklenmektedir. Araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. Projelerde araştırmacı olarak görev alan kişilere proje kapsamında bir ücret ödenmez.

13. Projelerde bursiyer çalıştırılabilir. Bursiyerlerin SUBÜ’de eğitim gören yüksek lisans veya doktora öğrencileri olmaları beklenir.  Bursiyerlerin burs ücreti alabilmesi için herhangi bir kurum veya işyerinde çalışmıyor olması gerekir. Türkiye’de ikamet etmeleri ve kırk yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Bursiyerlerin aynı anda başka bir projede veya TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmaması gerekir. Bir projede en fazla 2 (iki) bursiyer görev alabilir ve aylık limitler dahilinde ücret ödenebilir.

14. Devam etmekte olan Kapsamlı Bilimsel Destek projesi bulunan proje yürütücüleri yeni proje başvurusu yapamaz.