Ana içeriğe atla
     
SUBÜ REKTÖRLÜĞÜ  
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA  
DUYURUSU  
          Yükseköğrenim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine  İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde aşağıda detaylı bilgileri yer aldığı şekilde, haftada 15 saati geçmemek üzere; Öğrenci Asistanlar için saat brüt ücreti 7-TL, Geçici İnsan Kaynağı kapsamında saat brüt ücreti 7-TL olmak üzere toplam  1 (Bir)  öğrenci çalıştırılacaktır.
ÖĞRENCİNİN ÇALIŞTIRILACAĞI
Eğitim-Öğretim Dönemi : 2021 / 2022 BAHAR
Okul/Fak/Birim Adı : Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü
Başvuru Yeri : T2 2. Kat Rektörlük binası BAP Birimi
Son Başvuru Tarihi : 4.03.2022
 
A-Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranan Genel (Ortak) Nitelikler
1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2 Kayıt dondurmamış olmak
3 Disiplin cezası almamış olmak
4 Azami öğrencilik süresini doldurmamış olmak
5 Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak
6 İşin niteliğine uygun bilgi ve beceriye sahip olmak (alınan sertifika ile veya komisyonca mülakat ile ölçülür).
7 Tezsiz yüksek lisans öğrencileri, Yabancı Uyruklu veya Özel öğrenciler kısmi zamanlı olarak çalıştırılamaz.
B-Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranan Özel Nitelikler
1 Ön lisans ve lisans öğrencilerinin not ortalamasının en az "2,00" olması, 
2 Lisans üstü ve doktora öğrencilerinin not ortalamasının en az "2,50" olması 
3 Birinci yarıyıl öğrencilerinde (YGS ve ALES) yüzdelik giriş puanlarına göre değerlendirme yapılır.
4 Lisans üstü öğrencilerinin "Yabancı Dil" seviyesi ile ulusal ya da uluslararası yayın sayısı öncelikli tercih nedeni olarak değerlendirilir.
 
İşin Tanımı / Niteliği Öğrencinin Çalışacağı Birim / Bölüm / Servis Adı Öğrencinin Okuduğu Program Adı  Çalıştırılacak Öğrenci Sayısı Çalışma Günleri Çalışma Saatleri
BAŞL. BİTİŞ
Orta seviyede office programlarına hakim olmak. BAP KOOR. 1)Doktora ( )   1 Pazartesi    
2)Y.Lisans ( )   2 Salı    
3)Lisans (X) 1 3 Çarşamba    
4)Ön Lisans ( )   4 Perşembe    
Toplam   5 Cuma    
GENEL TOPLAM 1  
                                             
C- Kısmi Zamanlı Çalışmak İsteyen Öğrencilerden İstenen Belgeler
1 KZÖ Başvuru ve Değerlendirme Formu (SKS.KZÖ.FR.02-A/B/C/D)
2 Başarı (Not) Durum Belgesi ( Güncel Tarihli-Transkript)
3 Haftalık Ders Programı
4 Diğer Belgeler (Belirtiniz)

 

Başvuru için BAP Koordinatörlüğü ile iletişime geçiniz.

0 264 6160206 - 6160099